Как се прави ревизия на заведение

Posted on 26.05.2024

Как се прави ревизия на заведение

Вашият ресторант готов ли е за всяка изненадваща проверка? Една от причините, поради които собствениците се страхуват от ревизии в заведенията, се крие в липсата на готовност за одит или ревизия. С наличните днес цифрови решения за управление и поддръжка на ресторантьорския бизнес, можем да си гарантираме готовност за одит много лесно, стига да знаем как да планираме и използваме дигиталните ресурси, които могат да са ни от помощ. Отминаха дните, когато хартиените формуляри, дневниците и отнемащата време консолидация на данни, помагаха на ресторантьорите да разберат текущото състояние на заведенията, които управляват. Днес успешните ресторанти използват новите технологии и стабилна програма за одит, която им дава 100% видимост и лесни решения.

5 стъпки, чрез които да си гарантираме готовност за ревизия